SUN LIGHT

Katalozi proizvođača

Jednostavna, moderna i ekološka led rasveta pogodna za sve prostore

Led rasveta

Sun Light

Sa led rasvetom postižete izuzetnu uštedu električne energije

Preduzeće Sun Light je direktni uvoznik V-TAC brenda

UŠTEDITE I DO 70% ENERGIJE

Led rasveta

Jedna od najvažnijih osobina Led rasvete je odsustvo štetnog dejstva primene LED rasvete , odnosno „ekološki čista rasveta“. Da bi neki prostor bio dobro osvetljen, moraju biti zadovoljeni sledeći zahtevi: dovoljna osvetljenost, ravnomernost osvetljenja, izbegavanje stroboskopskog efekta, izbegavanja blještanja i dobro prepoznavanje boja.

LED rasveta nalazi široku primenu u svim oblastima osvetljenja.

Trenutno je u trendu

Sun Light